Majątek CSiR w Augustowie na dzień 30.09.2007 rok

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30.09.2007r.
CENTRUM SPORTU I REKREACJI W AUGUSTOWIE
Lp Data nabycia Data przyjęcia do używania Dokument nabycia Nazwa środka trwałego lub wart. niemat. i prawnej Symbol klasyfikacji rodzajowej Wartość początkowa
Grupa 1 - Budynki i lokale
1 2001-12-20 2001-12-20 Dowody PT 1,1a,3,3a4,4a,5,5a,6,7,8,9,1011,12,13,14,15, OT 1/2003 Budynek  Centrum Sportu i Rekreacji 1-10-107          16 307 676,51 zł
2 2007-09-11 2007-09-11 Dowody PT 3/2007 Wyposażenie kąpieliska - budynek socjalny 1-10-109                14 091,00 zł
    Razem Grupa 1            16 321 767,51 zł
Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej
2 2007-06-27 2007-09-27 2007-06-27 2007-09-27 Dowody PT 2/2007, Uzupełniający 6/2007 Pomost - sieć energetyczna 2-21-211              143 713,68 zł
3 2007-06-27 2007-06-27 Dowody PT 3/2007 Pomost - sieć kanalizacji sanitarnej 2-21-211                15 068,91 zł
4 2007-06-27 2007-06-27 Dowody PT 4/2007 Pomost - sieć wodociągowa 2-21-211                  9 708,46 zł
5 2002-02-27 2002-02-27 Dowody PT 16/2001 Węzeł cieplny z wyposażeniem 2-21-211              199 521,33 zł
6 2007-06-27 2007-09-27 2007-06-27 2007-09-27 Dowody PT 1/2007, Uzupełniający 5/2007 Pomost - konstrukcja, dojścia, wyposażenie 2-22-224            1 843 971,49 zł
    Razem Grupa 2             2 211 983,87 zł
Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
7 2001-12-20 2001-12-20 Dowody PT 1a/2001 Zestaw komputerowy 4-49-491                  3 877,58 zł
8 2001-12-20 2001-12-20 Dowody PT 1a/2001 Zestaw komputerowy 4-49-491                  6 942,37 zł
9 2001-12-20 2001-12-20 Dowody PT 1a/2001 Zestaw komputerowy 4-49-491                  6 195,57 zł
    Razem Grupa 4                  17 015,52 zł
Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
10 2001-12-20 2001-12-20 Dowody PT 16/2001 Atlas wielostanowiskowy 8-80-808                  6 955,00 zł
11 2001-12-20 2001-12-20 Dowody PT 16/2001 Szorowarka (Combirat 500E) 8-80-808                16 551,61 zł
12 2001-12-20 2001-12-20 Dowody PT 16/2001 Maszyna czyszcząca (ERGODISC 200) 8-80-808                  5 512,91 zł
13 2001-12-20 2001-12-20 Dowody PT 16/2001 Myjka wysokociśnieniowa 8-80-808                  3 586,80 zł
14 2001-12-20 2001-12-20 Dowody PT 16/2001 Odkurzacz wodny DOLPHIN DYNAMIC 3002 WB 8-80-808                14 030,00 zł
15 2001-12-20 2001-12-20 Dowody PT 16/2001 Odkurzacz wodny DOLPHIN DYNAMIC 2002 WB 8-80-808                10 241,90 zł
16 2001-12-20 2001-12-20 Dowody PT 16/2001 Fotel KINJOY 8-80-808                15 300,00 zł
17 2001-12-20 2001-12-20 Dowody PT 16/2001 Stół do masażu 8-80-808                13 524,56 zł
18 2001-12-20 2001-12-20 Dowody PT 16/2001 Body Roll 8-80-808                10 000,00 zł
    Razem Grupa 8                  95 702,78 zł
RAZEM    18 646 469,68 zł

Metryka strony

Udostępniający: Centrum Sportu i Rekreacji

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Tułazińska

Wprowadzający: Joanna Tułazińska

Data modyfikacji: 2007-12-05

Opublikował: Monika Orzechowska

Data publikacji: 2007-12-05