Plan finansowy na 2008rok

Plan finansowy na 2008rok
Plan finansowy na 2008 rok
Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie
stan środków obrotowych na początek roku Plan 2008
               40 156,00 zł
 Przychody 
§ Plan 2008
1 2
0690 - wpływy z różnych opłat                    100,00 zł
0830 - wpływy z usług           1 040 000,00 zł
0920 - pozostałe odsetki                    350,00 zł
0970 - wpływy z różnych dochodów                    300,00 zł
2650 - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy              610 000,00 zł
SUMA           1 650 750,00 zł
Wydatki (koszty)
§ Plan 2008
1 2
3020 - nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczone do wynagrodzeń                11 500,00 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników              717 730,00 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne                60 594,00 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne              123 000,00 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy                19 000,00 zł
4140 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                  7 000,00 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe                53 000,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia              126 700,00 zł
4260 - zakup energii              313 000,00 zł
4270 - zakup usług remontowych                11 000,00 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych                  3 000,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych              100 000,00 zł
4350 - zakup usług dostępu do sieci internet                  1 600,00 zł
4360 - opłata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej                  4 700,00 zł
4370 - opłata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej                  9 500,00 zł
4410 - podróże służbowe krajowe                  4 000,00 zł
4430 - różne opłaty i składki                13 000,00 zł
4440 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                25 104,00 zł
4530 - podatek od towarów i usług                20 000,00 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                  3 300,00 zł
4740 - zakup matriałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                  1 200,00 zł
4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                  6 400,00 zł
6080- wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych                15 000,00 zł
SUMA           1 649 328,00 zł
stan środków obrotowych na koniec roku Plan 2008
               41 578,00 zł
Augustów, dnia 03.01.2008r.

Metryka strony

Udostępniający: Centrum Sportu i Rekreacji

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Zarzecki

Wprowadzający: Andrzej Zarzecki

Data modyfikacji: 2008-01-08

Opublikował: Monika Orzechowska

Data publikacji: 2008-01-08