Plan finansowy na 2009 rok

Plan finansowy na 2009 rok
Plan finansowy na 2009 rok
Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie
stan środków obrotowych na początek roku Plan 2009
139 914,00 zł
Przychody
§ Plan 2009
1 2
0690 - wpływy z różnych opłat 50,00 zł
0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego 30 000,00 zł
0830 - wpływy z usług 1 150 000,00 zł
0920 - pozostałe odsetki 2 400,00 zł
0970 - wpływy z różnych dochodów 300,00 zł
2650 - dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy 655 000,00 zł
SUMA 1 837 750,00 zł
Wydatki (koszty)
§ Plan 2009
1 2
3020 - nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczone do wynagrodzeń 11 500,00 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 818 000,00 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 66 500,00 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 137 000,00 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy 21 700,00 zł
4140- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 000,00 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe 72 000,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia 180 000,00 zł
4260 - zakup energii 350 000,00 zł
4270 - zakup usług remontowych 10 000,00 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych 3 000,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych 110 000,00 zł
4350 - zakup usług dostępu do sieci internet 4 000,00 zł
4360 - opłata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej 5 000,00 zł
4370 - opłata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 8 500,00 zł
4410 - podróże służbowe krajowe 5 000,00 zł
4430 - różne opłaty i składki 11 000,00 zł
4440-odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 28 200,00 zł
4530- podatek od towarów i usług 28 000,00 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00 zł
4740 - zakup matriałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 200,00 zł
4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6 200,00 zł
6080- wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych 10 000,00 zł
SUMA 1 896 800,00 zł
stan środków obrotowych na koniec roku Plan 2009
80 864,00 zł
Augustów, dnia 05.01.2009r.

Metryka strony

Udostępniający: Centrum Sportu i Rekreacji

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Zarzecki

Wprowadzający: Andrzej Zarzecki

Data modyfikacji: 2009-01-16

Opublikował: Edyta Skowrońska

Data publikacji: 2009-01-16